Monday, June 22, 2009

Perbincangan Dengan Universiti Malaysia Sabah Diteruskan


15 Jun 2009 - Kota Kinabalu. Perbincangan untuk meneruskan kerjasama antara KPYPJ dengan Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah dilaksanakan dengan jayanya. Mesyuarat ini dilaksanakan dengan membincangkan agenda yang seperti berikut

1. Kerjasama Program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel secara francais di Institut Hospitaliti YPJ - Sekolah Pengurusan Ekonomi dan Perniagaan telah memberikan sokongan untuk IHYPJ menjalankan program tersebut secara francais.
2. Kerjasama untuk kemasukan terus pelajar Diploma IHYPJ dan KIJ ke program Ijazah Sarjana Muda di UMS.

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Prof Dr Roselina Ahmad Saufi, Dekan UMS Link Holdings Sdn Bhd. ini telah memberikan harapan baru kepada ratusan graduan IHYPJ. Turut hadir di dalam mesyuarat ini adalah Dr Rosita Chong Abdullah, Dekan SPI Kewangan Antarabangsa Labuan serta Prof Madya Dr Hj Kassim Md Mansur, Dekan Sekolah Pengurusan Ekonomi dan Perniagaan.

No comments: