Tuesday, October 6, 2009

Laporan Berita Harian Mengenai IHYPJ

7 Oktober 2009 - Program penasihatan akademik di Institut Hospitaliti YPJ telah mendapat perhatian Berita Harian melalui laporan yang dilampirkan seperti di bawah. Ketika ditanya kepada Pengarah IHYPJ, En Mohd Asmadi B Hj Alias, beliau mengucapkan tahniah kepada jabatan-jabatan di IHYPJ kerana menganjurkan program ini. Pelajar bukan sahaja diberikan input akademik malahan satu usaha untuk mencegah, membaiki dan meningkatkan prestasi masing-masing. Ini membuktikan bahawa antara usaha yang dijalankan kolej dapat memberikan faedah yang sangat tinggi nilainya kepada pelajar IHYPJ.

No comments: