Monday, May 31, 2010

Pensyarah IHYPJ Menyediakan Modul Pembelajaran

26-27 Mei 2010 - Seramai 25 orang pensyarah IHYPJ telah berkampung di Hotel Goodhope Skudai untuk menyiapkan modul pembelajaran yang akan digunakan di masa akan datang. Semasa ucaptama, En Mohd Asmadi mengharapkan agar penulisan ilmiah (termasuk membuat modul) dijadikan fokus utama kepada semua pensyarah IHYPJ. Bukan sahaja mereka dapat menggunakan modul ini sebagai alat bantuan P&P, malah ianya juga dapat meningkatkan kredibiliti dan profesionalisma pensyarah.

No comments: