Wednesday, December 3, 2014

Personaliti Seni Amerika Syarikat Terpegun dengan Kemampuan Pelajar KYPJ

30 Nov 2014 - Muhammad Isa Sadlon telah berpeluang membuat penilaian kepada hasil 40 orang pelajar Diploma Hiasan dalaman di KYPJ pada hari ini. Beliau telah ditunjukkan dengan konsep penggunaan ruang dalaman yang dibuat oleh pelajar semester akhir. Hasil yang dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan ini meliputi lukisan konsep, penjelasan konsep dan juga model 3D yang dibina bagi setiap konsep yang dicadangkan. "Saya berasa kagum dan mengucapkan tahniah kepada guru-guru dan pengajar pelajar-pelajar ini. Mereka mampu memberikan pejelasan bagi setiap konsep yang diketengahkan di dalam ciptaan mereka. Syabas saya ucapkan" kata beliau.




No comments: