Tuesday, January 31, 2017

Lawatan Ke Projek Rapid Pengerang

Kota Tinggi - Pihak pengurusan KPYPJ dan Ketua Eksekutif Kumpulan Akademi Yayasan Negeri Sembilan telah dibawa melawat projek Refinery and Petrochemical Integrated Development (Rapid) Pengerang pada 23 Januari 2017 yang lalu. Pembangunan yang pesat sedang berlaku di dalam tapak Rapid ini. Delegasi juga telah dimaklumkan bahawa pada masa ini, kesemua projek ini memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 orang pekerja di dalam bidang scaffolding (pemasang perancah). Dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, keperluan pekerja di kawasan ini tertumpu kepada jurukimpal pula. KPYPJ telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan program latihan minyak dan gas di dalam salah satu kolejnya di Jalan Kota Tinggi Mersing. Program tersebut adalah program induksi yang membolehkan peserta latihn untuk diterima bekerja di dalam kawasan Pengerang.

Taklimat ringkas diberikan kepada tetamu

Sessi soal jawab 

Salah satu bangunan utama 

Sebuah bangunan di dalam pembinaan

penginapan pekerja Pengerang

asrama kepada pekerja 

Amphitheater atau tempat pekerja berkumpul

Peraturan sekiranya ingin bertugas di dalam kawasan Rapid Pengerang

No comments: