Wednesday, June 2, 2010

Laporan Utusan Malaysia Mengenai Lawatan SMK Paloh ke IHYPJ

Berikut adalah laporan akhbar Utusan Malaysia mengenai program lawatan SMK Paloh ke IHYPJ. Aktiviti ini adalah terbuka kepada sekolah lain di dalam dan dari luar negara. Oleh yang demikian mana-mana sekolah yang ingin menjalankan aktiviti yang sama, sila hubungi Firdaus di talian 07 2415384.

The following is Utusan Malaysia report about SMK Paloh visit to IHYPJ. This activity is open to other schools within and outside the country. Thus any school who wish to conduct similar activities, please contact Firdaus at 07 2415384.

No comments: