Thursday, September 2, 2010

Tawaran Mengikuti Sijil Pengurusan Hospitaliti

IHYPJ menawarkan kepada mana-mana individu yang berpotensi untuk mengisi jawatan di dalam industri hospitaliti di dalam organisasi di dalam Wilayah Iskandar Malaysia. Program ini adalah seperti berikut

Nama : Hospitaliti Professional Certificate
Tempoh : 3 Bulan (27 September 2010 - 24 Disember 2010)
Kemudahan : Tempat tinggal, makan dan minuman serta elaun latihan disediakan.
Lokasi : Pusat Latihan Seeds, Kawasan Perindustrian Senai, Johor Bahru
Umur : 18 tahun - 30 tahun
Pegawai
utk dihubungi : Hod Amin 013 7020327 atau Firdaus Zainal Abidin 0177512980

Sila ambil tindakan segera dengan menghubungi pegawai seperti di atas kerana tempat adalah terhad.


IHYPJ offers to any individual who has the potential to fill positions in the hospitality industry within the organization in Iskandar Malaysia. This program is as follows

Name : Hospitality Professional Certificate
Duration : 3 month (27 September 2010 - December 24, 2010)
Facilities : Place to stay, eat and drink as well as training allowance provided.
Location : The Seeds Training Centre, Senai Industrial Estate, Johor Bahru
Age : 18 years - 30 years
Officer in
Charge : Hod Amin 013 7020327 or Firdaus Zainal Abidin 0177512980

Please take action immediately by contacting the above officers as space is limited.

No comments: