Tuesday, May 24, 2011

Majlis Memorandum Persefahaman antara IRDA, PTPK, JPK dan Legoland

10 Mei 2011 - Satu majlis menandatangani perjanjian kerjasama antara IRDA, PTPTK, JPK dan Legoland telah termeterai pada hari ini. Perjanjian kerjasama ini antara lain adalah untuk Legoland memilih latihan Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai platform melantik pekerja di taman tema yang pertama di Asia itu. Perjanjian ini adalah penting kepada IHYPJ juga kerana kolej ini terletak di dalam wilayah Iskandar Malaysia. Oleh yang demikian, semua pihak pelajar dan staff digalakkan mengambil peluang yang disediakan oleh organisasi di Iskandar Malaysia.

No comments: