Tuesday, May 3, 2011

Penyertaan IHYPJ di dalam Pertandingan Pidato 1Malaysia


30 April 2011 - IHYPJ diwakili oleh Puraneswary di dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Negeri Johor. Menurut Pengarah Penerangan Negeri, En Hamdan Hasnan, pertandingan ini dianjurkan untuk mencapai matlamat Gagasan 1Malaysia melalui pembudayaan bahasa kebangsaan serta pembabitan semua kaum di dalam pertandingan itu. Walaupun tidak mendapat tempat pertama, Puraneswary tetap bersemangat untuk terus menyertai pertandingan ini di masa hadapan.

IHYPJ, represented by Puraneswary in the competition organized by the Jabatan Penerangan Johor. According to Director of the Jabatan Penerangan Johor, Mr. Hamdan Hasnan this competition is organized towards achieving 1Malaysia objectives through language and culture sharing by multiracial involvement. Although only manage consolation prize, Puraneswary still eager to continue participating in this kind of competition in the future.

No comments: