Tuesday, June 28, 2016

Kerjasama dengan Compass Group

5 Jun 2016 - KPYPJ mengorak langkah di dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada pelajar lepasan program diploma dan ijazahnya. Pada hari ini, KPYPJ telah didatangi oleh Compas Group, salah sebuah syarikat yang beroperasi di Kompleks Bersepadu Minyak dan Gas Pengerang, Johor. Melalui kerjasama ini, semua pelajar KPYPJ diberi peluang seluas-luasnya untuk menyertai sebuah organisasi terkemuka di peringkat antarabangsa.

No comments: