Tuesday, June 28, 2016

KPYPJ Management Retreat

1-3 Jun 2016, seramai 30 orang ahli pengurusan KPYPJ telah menghadiri KPYPJ Management Retreat yang diadakan di Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Insan YPJ, Mersing Johor. Program ini dijadikan wadah untuk semua ahli pengurusan membuat penilaian di atas prestasi semasa serta membuat merancang strategi bagi menghadapi masa depan yang mencabar.

No comments: