Tuesday, July 27, 2010

Aktiviti Fizikal Untuk Kesihatan dan Kesejahteraan Semua Warga IHYPJ27 Julai 2010 - Barisan Staff dan Pelajar-pelajar IHYPJ melaksanakan aktiviti fizikal pada pagi ini. Program ini telah berjaya mengumpulkan seramai 70 orang yang turut sama bersenam mengikut rentak muzik yang dipilih. Program yang sebegini turut diberi penekanan di IHYPJ kerana kesihatan adalah aset yang paling berharga di dalam diri seseorang. Dengan kesihatan, barulah aktiviti pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

July 27, 2010 - IHYPJ staffs and students perform physical activity this morning. This program brought together 70 people who were exercising according to the same chosen rhythm of music. Such programs are also given emphasis in IHYPJ for health is the most valuable assets in the individual. Students can absorb learning process effectively only when they are healthy.

No comments: